Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

ФакултетТеорија и пракса

Теорија и пракса

Основне, мастер и докторске студије на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ су акредитовани и креирани према потребама савремене тржишне привреде. Поред сарадње са низом сродних факултета и привредних субјеката у земљи и иностранству, МЕФ факултет има сарадњу са Тржиштем рада, Националном службом за запошљавање, Асоцијацијом српских менаџера.

Знање је кључ пословног успеха и одлучујући чинилац опстанка на привредној сцени сваког пословног система. Најзначајнији вид подршке развоју привреде јесте кроз повезивање теорије и праксе у образовном систему. Стратешко опредељење Факултета је да образује, тренира, усавршава и специјализује кадрове за професионалан и креативан рад у националној и међународној економији.

Спој терије и праксе креира ефекат чија је нумеричка формула: 1+1=3

Теоријско знање се на Факултету стиче учењем из најсавременије литературе, бесплатно доступне студентима. Факултет примењује оригиналан и ефикасан метод извођења наставе у коме се уз интерактивану наставу и кроз практичне активности на великом броју примера савладавају најсложенији проблеми из праксе.

Теорија и пракса МЕФ

Живимо у времену прогресивних промена и растуће тржишне конкуренције. Моћ знања је данас на цени више него икад и одлучујући је фактор опстанка пословних система и њених појединачних чланова. Стицање теоријских и практичних знања и вештина на пољу менаџмента, економије, финансија и инфо­рма­ци­о­них те­хно­ло­ги­ја гарант су сигурног запослења и изградње успешне пословне каријере будућих младих лидера.


Повезане странице