Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

ОбавештењаНовости

Обавештење за студенте о упису на докторске академске студије


10. Октобар 2013 / 14:45
Упис студената на докторске академске студије 24.10. И 25.10. Приликом уписа доставља се доказ о уплати прве рате школарине.
Студенти који нису измирили финасијске обавезе за претходну школску годину не могу се уписати у школску 2013/2014.годину
УПЛАТЕ РАТА ШКОЛАРИНЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО РАЧУНА ФАКУЛТЕТА ЗА МЕНАЏМЕНТ МСП БР . 170-0030018196000-69 КОД Unicredit БАНКЕ, ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН УПЛАТЕ .
ПО СЛЕДЕЋОЈ ДИНАМИЦИ :

- За II год. ДОС - 200 € ПРИ УПИСУ+9 РАТА ПО 200 €

- За III год. ДОС- 250 € ПРИ УПИСУ+9 РАТА ПО 250 €

Студентска служба


Повезане странице