Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
Основне студијеОсновне академске студије

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


МЕФ Факултет, кроз три студијска програма основних академских студија, нуди могућност стицања образовања и професионалног усавршавања у области:

Оперативни-примењени менаџмент

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Менаџер

Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 3 године: 180
 • Трајање: 3 године
 • Звање: Економиста

Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ након завршене 4 године: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани Инжењер
  Информационих Технологија

У зависности од одабраног програма, студент после 3. године основних студија стиче звање менаџер/економиста, тачније, после 4. године -дипломирани инжењер информационих технологија.

Савремено доба је кроз мултидимензионалну мрежу економских, социјалних, политичких и технолошких веза, земљама света дало глобализован контекст.

Системско умрежавање и зависност локалних система од водећих светских мултинационалних компанија, резултирало је прогресивним развојем на глобалном нивоу. Технолошке новине на пољу размене информација условиле су убрзан и олакшан развој глобалне комуникације и унапређење комуникационих сателита. Развојни процеси и степен иновативности се мери квалитетом софтверских програма, а интернет мрежа представља основно средство функционисања информационих система. У менаџменту, глобализација је маркетиншки појам који означава раст и ширење међународног тржишта добара. Ширењем тржишта долази до пораста међународне трговине, као и повећаног протока међународног капитала, раста страних инвестиција и развоја глобалних финансијских система.

Евидентно је да се процес глобализације неодвојиво повезује са економијом, технологијом и менаџментом у најширем смислу. Стручност у наведеним областима, које неизоставно прате сваки сегмент глобално оријентисаног друштва, директно утичу на његов развој и успех. Опште прихваћена теза је да се предузетништво сматра главним погонским горивом, па се, с тим у вези, систем образовања прилагодио формирању самосталних лидера.Повезане странице