Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
Основне студијеПримењене информационе технологије

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Примењене информационе технологије МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма ОАС „Примењене информационе технологије“ је образовање инжењера информационих технологија који су оспособљени за примену стечених знања, јасно дефинисање проблема и начина његовог решења, извођење оцене остваривости решења као и реализације истих у области информационих технологија и рачунарских наука.

Осим основних знања из математике и електротехнике, студенти усвајају знања и умећа из подручја: програмирања, база података, информационих система, оперативних система, рачунарске графике, комуникационих и рачунарских мрежа, интелигентних система, софтверског инжењерства, рачунарског пројектовања, мултимедијалних система, информационо – управљачких система, интернет алата и сервиса, рачунарског моделовања, анимације и симулације.

На трећој и четвртој години основних академских студија Информационе технологије, студент се опредељује за један од два понуђена блока предмета. Поред стандардних предмета на студијској години, у оквиру изабраног Блока студент бира два предмета од четири понуђена.


У периоду убрзаног развоја, многобројних инвестиција и појаве иностраних компанија постоји повећана потреба за профилом стручњака у области информационих технологија у Републици Србији. Као резултат потреба за оваквим кадровима високо школство је принуђено да обезбеди квалитетно образовање широког спектра различитих образовних профила: (ИТ менаџер, Администратор мрежа, ИТ администратор, Софтверски инжењер, Пројектант ИС, Software Developer, System Developer, Програмер, Веб-администратор, Администратор база података, Infrastructure and Software Architect).

ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни циљ студијског програма Примењене информационе технологије јесте да припреми студенте за успешне и продуктивне носиоце струке информационих и рачунарских технологија у индустрији, јавним предузећима, државним органима, здравству и образовним институцијама, способне да задовоље потребе друштва.

ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Исход процеса учења студената Информационих технологија су знање и вештине потребне да се прилагоде динамичном мултидисциплинарном технолошком окружењу кроз тимски рад, професионалну етику и ефикасну комуникативност. Дипломирани студенти овог студијског програма имају основу која омогућава да наставе даље школовање и усавршавање.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Дипломирани инжењер информационих технологија је једно од најпожељнијих занимања на глобалном нивоу. Оспособљен је за послове у свим областима примене информационих и комуникационих технологија, како у приватном тако и у јавном сектору. Дипломирани инжењери могу се запослити у оквиру тимова за пројектовање, програмирање, тестирање, имплементацију, одржавање, унапређивање, интеграцију, безбедност и сигурност, информационих система и технологија у разним областима, за управљање односима са корисницима, за пословну анализу и управљање процесима пословања, истраживање и рад са великим количинама података.

Неке од позиција које дипломирани студенти информационих технологија могу заузети су:

 • Администратор система
 • Мрежни техничар
 • Пројектант софтвера
 • Програмер база података
 • Системски програмер
 • Апликациони програмер
 • Инжењер за анализу система
 • Стручњак за комуникационе системе
 • Администратор рачунарске мреже
 • Наставник информатике
 • Менаџер/администратор базе података
 • Консултант за информационе технологије
 • Менаџер информационо-комуникационих технологија
 • Специјалиста за мултимедијалне системе
 • Веб-дизајнер
 • Администратор е–система

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Дипломирани инжењер информационих технологијаПримењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ након завршене 4 године: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани инжењер
  информационих технологија

I година

 • Основе информационе технологије
 • Математика за информатичаре 1
 • Основи програмирања
 • Енглески језик I
 • Теорија система
 • Енглески језик II
 • Информациони системи
 • Математика за информатичаре 2

II година

 • Основи статистике
 • Квантитативне методе
 • Архитектура рачунара
 • Програмирање
 • Оперативни системи
 • Основи економије
 • Рачунарске мреже и комуникације
 • Практикум примењеног програмирања 1

III година

 • Базе података
 • Пројектовање информационих система
 • Објектно оријентисано програмирање 1

БЛОК 1 (од 4 бирају се 2)

 • Пословно право
 • Финансијска и актуарска математика
 • Теорија одлучивања
 • Анализа и логичко пројектовање

БЛОК 2 (од 4 бирају се 2)

 • Менаџмент ИС
 • Управљање пројектима
 • Програмирање мобилних комуникација
 • Рачуноводствени ИС

 • Електронско пословање
 • Мултимедијални системи
 • Веб системи

IV година

 • Стручна пракса
 • Објектно оријентисано програмирање 2
 • Софтверско инжењерство
 • Рачунарска графика

БЛОК 3 (од 4 бирају се 2)

 • Софтверски патерни
 • Менаџмент људским ресурсима
 • Организационо понашање и корпоративна безбедност
 • Безбедност и заштита ИС

БЛОК 4 (од 4 бирају се 2)

 • Виртуелно предузеће
 • Интелигентни системи
 • Менаџмент медија
 • Интернет маркетинг

 • Менаџмент квалитета
 • Практикум примењеног програмирања 2
 • Завршни рад

Основне академске студије, студијског програма Примењене информационе технологије трају четири школске године, осам семестара – 240 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.