Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

Основне студијеПримењене информационе технологије

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ


ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Примењене информационе технологије МЕФ

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма ОАС „Примењене информационе технологије“ је образовање инжењера информационих технологија који су оспособљени за примену стечених знања, јасно дефинисање проблема и начина његовог решења, извођење оцене остваривости решења као и реализације истих у области информационих технологија и рачунарских наука.

Осим основних знања из математике и електротехнике, студенти усвајају знања и умећа из подручја: програмирања, база података, информационих система, оперативних система, рачунарске графике, комуникационих и рачунарских мрежа, интелигентних система, софтверског инжењерства, рачунарског пројектовања, мултимедијалних система, информационо – управљачких система, интернет алата и сервиса, рачунарског моделовања, анимације и симулације.

Након завршетка студија, постајете потпуно спремни за посао програмера (C++, C#, Java или PHP) у некој ИТ компанији, као и систем администратор, мрежни администратор или човек задужен за информациону безбедност.У периоду убрзаног развоја, многобројних инвестиција и појаве иностраних компанија постоји повећана потреба за профилом стручњака у области информационих технологија у Републици Србији. Као резултат потреба за оваквим кадровима високо школство је принуђено да обезбеди квалитетно образовање широког спектра различитих образовних профила: (ИТ менаџер, Администратор мрежа, ИТ администратор, Софтверски инжењер, Пројектант ИС, Software Developer, System Developer, Програмер, Веб-администратор, Администратор база података, Infrastructure and Software Architect).

ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни циљ студијског програма Примењене информационе технологије јесте да припреми студенте за успешне носиоце струке информационих и рачунарских технологија у индустрији, јавним предузећима, државним органима, савременим ИТ компанијама, образовним институцијама, оспособљене да задовоље потребе друштва и остваре своје занимање које ће им обезбедити квалитетан живот.

ИСХОД СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Исход процеса учења студената Информационих технологија су знање и вештине потребне да се прилагоде динамичном мултидисциплинарном технолошком окружењу кроз тимски рад, професионалну етику и ефикасну комуникативност. Дипломирани студенти овог студијског програма имају основу која омогућава да наставе даље школовање и усавршавање, или да се моментално запосле у области ИТ.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

ЖЕЛИТЕ ЛИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ ВЕЋ ДАНАС ЗАПОСЛИТЕ?

 • Онда је МЕФ факултет право место за вас.
 • Оспособићемо вас да постанете врхунски ИТ стручњак и то са формалним образовањем, а не кроз курсеве.
 • Да добијете диплому у струци у којој и радите.
 • C++, C#, Java, PHP, Python, JavaScript, језици су којима причамо са нашим студентима и који на крају студија ИТ на МЕФ-у почињу да пишу квалитетан source code.
 • ЖИВИТЕ ВЕЋ ДАНАС СВОЈУ БУДУЋНОСТ, УПИШИТЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА МЕФ-У.

Нека од занимања која можете добити:

 • Software Developer (C, C++, C#, Java, Python...)
 • Full Stack Developer (HTML, CSS, JavaScript, PHP...)
 • Mobile App Developer (Android, IOS, Windows Mobile)
 • Database Administrator (MS SQL Server, MySQL, Oracle...)
 • System Administrator (Windows, Linux...)
 • Data Scientist
 • Network Engineer
 • Database Analysist
 • Information Security Officer
 • IT Junior Consulter

СТЕЧЕНО ЗВАЊЕ

Дипломирани инжењер информационих технологија
Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ након завршене 4 године: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани инжењер
  информационих технологија

I година

 • Основе информационих технологија
 • Математика за информатичаре 1
 • Основи програмирања
 • Енглески језик I
 • Теорија система
 • Енглески језик II
 • Информациони системи
 • Математика за информатичаре 2

II година

 • Основи статистике
 • Квантитативне методе
 • Архитектура рачунара
 • Програмирање
 • Оперативни системи
 • Организација предузећа
 • Рачунарске мреже и комуникације
 • Практикум примењеног програмирања 1

III година

 • Базе података
 • Пројектовање информационих система
 • Објектно оријентисано програмирање 1

БЛОК 1 (од 4 бирају се 2)

 • Пословно право
 • Финансијска и актуарска математика
 • Теорија одлучивања
 • Анализа и логичко пројектовање

БЛОК 2 (од 4 бирају се 2)

 • Менаџмент ИС
 • Управљање пројектима
 • Програмирање мобилних комуникација
 • Рачуноводствени ИС

 • Електронско пословање
 • Мултимедијални системи
 • Веб системи

IV година

 • Стручна пракса
 • Објектно оријентисано програмирање 2
 • Софтверско инжењерство
 • Рачунарска графика

БЛОК 3 (од 4 бирају се 2)

 • Софтверски патерни
 • Менаџмент људских ресурса
 • Организационо понашање и корпоративна безбедност
 • Безбедност и заштита ИС

БЛОК 4 (од 4 бирају се 2)

 • Виртуелно предузеће
 • Интелигентни системи
 • Менаџмент медија
 • Интернет маркетинг

 • Менаџмент квалитета
 • Практикум примењеног програмирања 2
 • Завршни рад

Основне академске студије, студијског програма Примењене информационе технологије трају четири школске године, осам семестара – 240 ЕСПБ.

ЕСПБ (Европски Систем Преноса Бодова) – представља нумеричку вредност којом се евалуира ангажовање студента неопходно за савладавање: предмета у целини, свих предмета у семестру, академске године и целокупног студирања.


Официјални контакт за упис

+381 69 770 635 upis@mef.edu.rs

Јеврејска 24
11000 Београд - Србија


Радно време:
Радним данима 9-17 h

Обезбедите своје место

Сазнајте више о погодностима. Попуните електронски формулар и у најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис
из МЕФ студентске
службе. Остварите
повлашћене цене
школарина.

Ana Vidakovic - MEF Fakultet
Ana Vidakovic - MEF Fakultet