Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Стеван Ивановић

Стеван Ивановић

Лични подаци

  • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1993. Пећ
  • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

  • Е-ПОШТА: stevan@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

  • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Наставник вештина (2016)
  • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд - Примењене информационе технологије, звање Дипломирани инжењер информационих технологија (2016)
  • СРЕДЊА ШКОЛА: ЕТШ „Никола Тесла”, Београд - звање Електротехничар рачунара (2012)

Објављени радови

  • Рајчевић Д, Ивановић С. (2016) Унапређење лакоће коришћења помоћу Фитсовог закона, Meђународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
  • Рајчевић Д, Ивановић С. (2016) Када вршити редизајн, Међународна научно-стручна конференија „Како до квалитетнијег живота”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
  • Рајчевић Д, Ивановић С. (2016) Аутентификација без лозинке, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
  • Рајчевић Д, Ивановић С. (2016) HTML уређивачи обогаћеног текста, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд