Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Срђан Новаковић

Проф. др Срђан Новаковић

Продекан за наставу

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 20.10.1958, Факовићи
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: srdjan.novakovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 69 880 1139

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2016)
 • ДОКТОРАТ: Војна академија (2006)
 • МАГИСТРАТУРА: Војна академија (2001)
 • ФАКУЛТЕТ: Војна академија (1980)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Интендантска средња војна школа (1976)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Светозар Марковић – Тоза (1973)

Објављени радови

 • Vladimir, Bukvić; Stanojević, Petar, Novaković, Srđan:  Mogućnosti metodologije planiranja kapaciteta u održavanju, Vojnotehnički glasnik: Beograd. - GOD. XLIII, br. 2/1995 ; str. 166-167. 
 • Stanojević P., Novaković, Srđan Mišković V.; Osnovi metodologije projektovanja organizaciono-tehnoloških Vojnotehnički glasnik, Beograd, God XLVIII, br.2. (2000); str. 144-156, 
 • Андрејић, М., Новаковић, С.: Прилог унапређењу планирања послова пројектне природе у војним организационим системима, SYM-OP-IS 2005.
 • Божидар Михајиловић, Срђан Новаковић.: Поремећај глобалне климе суочава човека са недостатком воде за пиће, Међународна научно-стручна конференција, Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја, МЕФ, Београд 2014.
 • Snežana Kirin, Srđan Novaković, Lela Nesic, Ilija Cosic. Upravljanje rizikom projekata u savremenom petrohemijskom sistemu, Hemijska .industrija 66 (1) 135–148 (2012).
 • Kirin, S., Novaković, S., Grubić-Nešić, L.: „Istraživanje procesa donošenja odluka u realnim uslovima“, XXXV Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2008, Zbornik radova, str.385-388., 2008.
 • Доц. др Срђан Новаковић, Дубравка Поповић.: MS project у функцији управљања иновационим пројектима, Међународна научно-стручна конференција, Иновације у функцији привреде, МЕФ, Београд 2014.
 • Доц. др Јасмина Вукотић, доц. др Срђан Новаковић.: Грађанскоправна заштита права интелектуалне својине, Међународна научно-стручна конференција, Иновације у функцији привреде, МЕФ, Београд 2014.
 • Олгица Милошевић МА, доц. др Јасмина Маџгаљ, доц. др Срђан Новаковић.: Значај „меког права“ за развој заштите животне средине, Међународна научна конференција, Животна средина и адаптација привреде на климатске промене, Београд, 2015.
 • Доц. др Татјана Јановац, доц. др Ђурђица Вукајловић, Милутин Пећић МА, доц. др Срђан Новаковић.: Истраживање задовољства студената улогом високог образовања, Техника, Београд, 2015.

Професионално искуство

 • 2013 -  Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • 2007-2013. Министарство одбране, начелник управе за снадбевање и начелник управе за општу логистику
 • 1995-2007. Војна академија, наставник

Интересовања

 • Боравак у природи и исхрана из природе: 
 • —проучавање и сакупљање самониклог јестивог биља, шумских плодова и гљива и њихово коришћење у исхрани;
 • животиње (дивљач, рибе, жабе, ракови, шкољке, гмизавци, пужеви, скакавци) и коришћење у исхрани у посебним околностима.

Занимљивости

 • Члан друштва „Исхрана из природе – Сремуш“ од његовог оснивања (1995. године).
 • Поседује диплому о положеном испиту и стеченом звању „Водич исхране из природе“.
 • Више година учествовао у реализацији пројекта Завода за усавршавање образовања и васпитања „Едукација запослених у основном и средњем образовању у препознавању самониклог јестивог биља и гљива и њихово коришћење у исхрани“. 
 • Учесник активности: Слет планинара на Копаонику; Косидба на Рајцу; Светски командоси (ветерани); Саветовање гастронома „Гастрономија за 21. век“; Презентација јела од самониклог јестивог биља и гљива у хотелу „Интерконтинентал“ и ресторану „Сунце“; Сајам хране „Дарови природе“; Преживљавање у природи „Живот с природом“.
 • Обучавао припаднике елитних јединица Војске Србије и полиције у исхрани из природе и преживљавању.