Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Светомир Минић

Проф. др Светомир Минић

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 21.08.1951, Пријепоље
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац две кћерке

Контакт

 • Е-ПОШТА: svetomir.minic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 69 880 1128

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор (2014), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Научни сарадник (1996), Машински факултет Универзитета у Београду - Одлука Министарства за науку и технологију Р. Србије
 • ДОКТОРАТ: Машински факултет Универзитета у Београду (1993)
 • МАГИСТРАТУРА: Машински факултет Универзитета у Београду (1988)
 • ФАКУЛТЕТ: Машински факултет Универзитета у Подгорици(1983)
 • СРЕДЊА ШКОЛА:  Војнотехничка школа КоВ, Загреб
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Михаило Баковић“, Пријепоље

Објављени радови

 1. Минић, С., Арсенић, Ж.: "МОДЕЛИ ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА – MAINTENANCE MODELS OF TECHNICAL SYSTEMS", Монографија (186 страна, УДК 519.711:62), Војноиздавачки завод, Редакција "Војна књига", Београд, 1998.
 2. Минић, С.: "ВИРТУЕЛИЗАЦИЈА МЕНАЏМЕНТА БИЗНИСА, ЛИДЕР" – часопис за теорију и праксу менаџмента, ЦЕКОМ, Нови Сад, број 3, 2008.
 3. Минић, С. и др.: ПЕРСПЕКТИВА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У ФУНКЦИЈИ «LIFELONG E-LEARNING», – Иновативност, предузећа и On – line студије, Привредна комора Србије, Београд, 2009.
 4. Минић, С., Арсенић, Ж.: THE FUZZY LOGIC APLICATION TO THE MANAGEMENT OF THE MOTOR VEHICLE ELEMENTS PREVENTIVE ON-CONDITION BASED MAINTENANCE PROCESS, MVV- Mobility and Vehicle Mechanics, Vol. 21, Num. 4, Faculty of Mechanical, Kragujevac, 1995.
 5. Минић, С., Пејановић, М.: АУТОМАТИЗОВАНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДРШКУ ОДЛУЧИВАЊУ У ПРЕДУЗЕЋУ, XXVII SYMOPIS – Југословенски симпозијум о операционим истраживањима, Зборник радова,  Београд, 2000.
 6. Минић, С., и др.: МЕТОДОЛОГИЈА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ  ПОГОНСКИХ СРЕДСТАВА У ВОЈСЦИ СЦГ, III Научно-стручни скуп КВАЛИТЕТ У РАЗВОЈУ, ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ СРЕДСТАВА НВО  «Квалитет и транзиција – како даље?», Зборник радова, Тара, 2003.
 7. Минић, С.: ПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ПРЕМА ЗАХТЕВИМА СЕРИЈЕ  JUS  ISO 9000, Војнотехнички гласник, Београд, бр.6, 1994.
 8. Минић, С.: СИГУРНОСТ ФУНКЦИОНИСАЊА – СТАНДАРДИ IEC TC 56, Војнотехнички гласник, Београд, бр.5, 1996.
 9. Минић, С.: ДОКУМЕНТА СИСТЕМА КВАЛИТЕТА SRPS ISO 9001:2001, Факултет за менаџмент МСП, Београд, 2008.
 10. Минић, С.: МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА – УПУТСТВО,  Одељење за научноистраживачку делатност, Генералштаб ВЈ, Београд, 1997.

Професионално искуство

 • Радио је у Војсци као официр техничке службе на различитим дужностима у областима руковођења, инжењерства одржавања и снабдевања техничких система у гарнизону Подгорица (1969-1985).
 • У Центру војнотехничких школа у Загребу био је наставник стручно-специјалистичке наставе (1985-1988).
 • Од 1988. до 2005. радио је у Генералштабу Војске и Министарству одбране  у  областима: организација и студије развоја Војске; експертско оцењивање пројеката и програма развоја Војске; планирање и управљање НИР-ом у Војсци; на руководећим дужностима: начелник Одељења за научну делатност Војске у Сектору за школство ГШ;  начелник кабинета у Сектору за људске ресурсе ГШ; начелник Одељења за  КМ  Сектора за попуну у Штабу Врховне команде; начелник Одсека за експертско оцењивање пројеката и програма развоја Војске у  Управи за научноистраживачку делатност ГШ; начелник Одељења за енергију оружане борбе у Техничкој управи Сектора за логистику МО.
 • Од 2006. године ради као професор на Факултету за примењени менаџмент економију и финансије.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Oстварио je учешће у међународној научној сарадњи. Учествовао је на 12 међународних научно-стручних скупова, на  којима је саопштио и објавио радове у зборницима радова.
 • Руководио је и/или радио на 13 пројеката у Војсци и на Машинском факултету Универзитета у Београду.
 • Остварио је чланство у већем броју реномираних стручних удружења и управних одбора:
  1. Савет Техничког опитног центра ВСЦГ
  2. Војнотехнички савет Сектора за ВПД МО (верификација програма реализације Војнотехничког института)
  3. Стручни савет Техничке управе ГШ
  4. Војнотехнички савет Сектора КоВ ГШ
  5. Управни одбор компаније „Слобода“ Чачак
  6. Председник Организационог одбора XXVIII SYMOPIS-2001 и координатор секције „Војне примене“
  7. Заменик председника Уређивачког одбора научно-стручног часописа „Војнотехнички гласник“
  8. Комисија СЗС за југословенске стандарде JUS (IEC)
  9. Међународни научно-стручни комитет (International Scientific Committee), Националне конвенције о квалитету, JUSK, 2005.
  10. Програмски одбор 1. научног скупа „Одбрамбене технологије у функцији мира – ОТЕХ 2005“, Војна академија.

Интересовања

 • Научне области: Методологија научноистраживачког рада, менаџмент и бизнис, квалитет, инжењерство техничких система, екологија;
 • Хоби: спорт (поседује дипломе: карате, аикидо, пливање), фрула, двојнице, енглески језик...

Занимљивости

 • У Војсци је унапређен у чин пуковника, у техничкој служби
 • Два пута је ванредно унапређен (у чин мајора и потпуковника), и четири пута је одликован орденом  председника Републике (Орден рада са сребрним венцем, Орден за заслуге у области одбране и безбедности - првог степена.. ). Има све службене оцене „одличан“ (седам пута)
 • Два пута је проглашен за најуспешнијег аутора године научног часописа «Војнотехнички гласник» (1995. и 1996.)
 • Завршио је Војну школу за  стране језике у Београду (1991)  –  други степен знања енглеског језика, са оценом одличан. Енглески језик - чита, пише и говори.
 • Носилац је војне значке „Одличан питомац“
 • Проглашен за најбољег ученика (прво место) у тридесет три генерације у Пријепољу (књига аутора наставника Властимира Зејака „Моји ђаци и ја“)
 • Као доктор наука и пуковник представљен је у „Биографском лексикону Златиборског округа" најпознатијих личности (2006.)
 • Ментор је 90 дипломских и завршних радова, 10 мастер радова, 3 магистарска рада и 3 докторске дисертације. Учествовао је у 100 комисија за дипломске, завршне,  мастер и  докторске радове. Рецензент је 30 научно-стручних радова
 • Положио за 6. кyu, аикидо клуб Еики у Београду (Аикидо полагање 19.06.2011. године)
 • Поседује возачку дозволу за ТЕНК М84 (Т72)
 • За педагошки рад оцењен је одличном оценом (анкета рађена од стране студената)