Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Томислав Брзаковић

Проф. др Томислав Брзаковић

Декан

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 03.09.1957,  Крушевац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен, отац  два сина

Контакт

 • Е-ПОШТА: tomislavbrzakovicmef@gmail.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 63 218 220

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2013), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад
 • ДОКТОРАТ: Економски факултет у Нишу (2007)
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет у Београду (2000)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у  Београду (1980)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Краљево
 • ОСНОВНА ШКОЛА : Краљево

Објављени радови

 • Брзаковић Т., Борисов М., Брзаковић М., (2013), “The application of technical analysis indicators for the purpose of investment strategy optimization in emerging market” TTEM – Technics Technologies Education Management, Vol. 8. No 4, 11/12.2013. ISSN 1840-1503 (No: 181./10.11.-2012.) Indexes: Thomson: ISI web of Science, Web of  knowledge, Index Copernicus, Scopus, EBSCO: Education Research Index (M22)
 • Брзаковић Т, Златковић М, Брзаковић М, (2013), “Causes, scope and directions for solving global financial crisis”, National Academy of Management, “Actual problems od Economics” Editorial office, Issue 11 – November 2013. ISSN 1993-6788 (ref: 2613-060, date: 13.02.2013)Indexes: Thomson Reuters Master List (SSCI), SciVerse  Scopus, Index Copernicus, EBSCOhost, Urlich Periodicals Directory), (M22)
 • Брзаковић Т, (2001), „Ризик и принос хартија од вредности“, Финансије 7-8, јул-август 2001.год., УДК:336.763 YУ ИССН 0015-2145, стр. 594-611, (М52)
 • Брзаковић Т, (2001), „Дивиденде и цене акција“, Финансије 9-10, септембар-октобар, 2001.год., УДК:336.763.061/71/.77,YУ ИССН 0015-2145, стр. 804-809, (М52)
 • Брзаковић Т, (2002), „Функције и значај примарног и секундарног тржишта капитала“, Рачуноводство, 7-8, јул-август 2005, YУ ИССН 1450-6114, стр. 106-116, (М52)
 • Брзаковић Т, Брзаковић М, Златковић М, (2012 ),“Тржиште капитала у функцији стварања новог пословног амбијента у Републици Србији”, Економски погледи, бр. 2, ИССН 1450-7951,  стр. 38-47, (М52)
 • Брзаковић Т, Златковић М, Брзаковић М, (2013), "Карактеристике инвестиционих пројеката и проблеми при њиховој евалуацији" ("Characteristics of investment projects and problems in their evaluation"), Научни часопис “Пословна економија”, Универзитет Едуконс, Факултет за  услужни бизнис. УДК: 330.322, Година ВИ, Бр.И, стр. 239-257 (М51)
 • Брзаковић Т, (2013), "Стратешки финансијски менаџмент - евалуација капиталних инвестиција",  Академија за дипломатију и безбедност, Травничка 2, Београд, 344. sтрана, ИСБН 978-86-87545-18-2 (М42)
 • Брзаковић Т. (2013),  „Менаџмент у кризним ситуацијама – узроци и размере светске финансијске кризе и путеви изсласка“, (Crisis management  - causes and extant of global financial crisis and ways out of it“), FBIM Transactions, Published online: 15 January 2013, Vol.1.No 1., ISSN 2334-704X (Online) pp- 26-34 (М23)
 • Брзаковић T. (2007), "Тржиште капитала-теорија и пракса", Чугура принт, ИСБН:978-86-84309-08-4 (стр.626), (М42)

Професионално искуство

 • 30.09.2013 - Универзитет Привредна академија Нови Сад,  звање ванредног професора за ужу научну област Економија и финансије
 • Новембар 2008 - Доцент  Пословног факултета - Универзитета Синергија, Бијељина, Република Српска 
 • 01.07.1998 - Директор финансијског посредника брокерско-дилерског начина трговања КБК Брокер а.д. Београд
 • 24.06.1997- 30.06.1998 - Кулска банка а.д. на пословима директора сектора за хартије од вредности и берзанско пословање
 • 01.01.1991- 23.06.1997 – Финансијски директор једног од највећих произвођача кондиторских производа, предузећа Соко-Нада-Штарк 
 • 1986-1990 – Заменик друштвеног правобраниоца за територију општине Палилула
 • Прво професионално запослење 1982. године у ПКБ Узор; након истека шетсомесечног приправничког стажа постаје шеф финанасијске службе – до 1986. године.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Члан Управних и Надзорних одбора у више предузећа и банака.

Интересовања

 • Сликарство
 • Спорт- кошарка

Занимљивости

 • Јун 1997 – положен испит и стечено звање брокера.