Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

УПИС

ПрофесориБиографије професора

Предраг Јовићевић

Проф. др Предраг Јовићевић

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1954, Скопље
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Oжењен, отац једног детета

Контакт

 • Е-ПОШТА: prejov@yahoo.com
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 247 4168

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2015), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент, Универзитет „Браћа Карић“ Београд, 2009.
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет, Београд(2007)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у Скопљу(1983)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија у Приштини (1974)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Сарајево (1970)

Објављени радови

 • Милојевић Иван, Јовићевић Предраг, Костић Радан, Марковић Далибор: Основе буџетског рачуноводства, Универзитет "Браћа Карић" Београд, 2007. године, 223 стране
 • Јовићевић Предраг, Тепавац Рајко, Милојевић М. Иван: Структурно и динамичко обухватање буџетских расхода за финансирање одбране у европским чланицама северноатлантског савеза, Војно дело, бр.1/2008, стр. 197-209
 • Анђелић, Драган, Јовићевић, Предраг: Анализа финансијских извештаја и пословање предузећа, Зборник радова, ФИМЕК, 2008. стр. 183-198
 • Јовићевић Предраг, Милојевић М.,Иван, Методолошки аспект формирања цена средстава наоружања и војне опреме у систему одбране, Војно дело, 3/2007., стр. 181-195
 • Паспаљ Миодраг, Јовићевић Предраг, Обућински Дејан,: Појам и основне карактеристике Кејнзове теорије, Зборник радова са 17. Међународне ДQМ конференције (ИЦДQМ-2014), Београд, 2014.
 • Терзић Милисав, Јовићевић Предраг, Михајловић Милан,: Финансијски положај предузећа, Зборник радова са 17. Међународне DQM конференције (ICDQM-2014), Београд, 2014.
 • Јовићевић Предраг: Услови оптималне солвентности и унутрашњи узроци инсолвентности предузећа, Међународна научно-стручна конференција “Управљање развојем у евроазијском региону: статус, проблеми и перспективе” Београдска Пословна Школа - Висока школа струковних студија, Србија и Државни педагошки факултет, Висока Пословна Школа, Омск, Русија, 19 - 20 Јун, 2014. године Београд)
 • Милојевић Иван, Јовићевић Предраг: Буџетски дефицит и монетарна стабилност, Међународна научно-стручна конференција „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“, Универзитет Привредна академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 26. јуна 2014. год., Београд
 • Милојевић Иван, Вукша Славко, Јовићевић Предраг: Примена методе стратегијског биланса код анализе капиталне структуре предузећа, IV Међународно научна конференција "Од кризе према развоју", Зборник радова Универзитета за пословне студије Бања Лука, стр. 149-157, 24.10.2014.године, Бања Лука
 • Милојевић Иван, Јовићевић Предраг, Јакић Бранислав, Михајловић Милан: Билансирање фактора егзистенције предузећа на савременом тржишту, Међународна научно-стручна конференција „Иновације у функцији привреде“ Београд, 10. децембар 2014. године, Зборник радова (електронско издање) ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812, Универзитет Привредна академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд
 • Сековска Благица, Јовићевић Предраг: Macedonian consumers and food safety issues,  Intenational Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – preservation of rural values”, , Thematic Proceedings, p. 1077-1093, Institute of agricultural economics, Belgrade, Serbia, Hotel „OMORIKA“, Tara, Serbia, december, 6-8th 2012.
 • Јовићевић Предраг, Differences in the organization and functioning principles of the enterprises in Yougoslavia and Poland, Institut “ORGBUD”, Варшава, 1977.
 • Вукша Славко, Јовићевић Предраг, Мирчевски Марјан, Менаџмент пословних субјеката у процесу глобализације, Одитор, бр. 1, стр. 4-9, Београд, 2010.
 • Јовићевић, Предраг, Кецман, Милан, Пајић, Влада, Компаративни приказ набавки за потребе одбране неких европских земаља, Израела и САД, Одитор, бр. 1 стр. 38-47,  Београд, 2010.
 • Јовићевић Предраг, Стратегија и политика цена као детерминанта изградње конкурентске и тржишне позиције туристичке дестинације, Одитор, број 2, стр. 54-60, Београд, 2011.
 • Проф.др Бранислав В. Јакић, Проф.др Миодраг Брзаковић, Проф.др Томислав Брзаковић, доц. др Дјурдјица Вукајловић, доц. др Јасмина Маџгаљ, доц. др Слободан Вуксановић, доц. др Предраг Јовићевић: Квалитет као профит, Институт за научна истраживања и развој, Научни билтен - Међународни научни часопис, Бр. 6, Год - ИВ / 2014, Улцињ-Монтенегро
 • Марина Јовићевић Симин, Миладин Калинић, Предраг Јовићевић, Мартина Јурковић: Висококвалификовани рад као генератор иновативности и предузетништва у Немачкој,  Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд и Фондација ка културу квалитета и изврсност – FQCE, Међународна научно-стручна конференција „Квалитет и изврсност у образовању“, 15.04.2015, Београд
 • Нада Вигњевић-Ђорђевић, Предраг Јовићевић, Стефан Коцић: Specifics of corporate management in agribusiness in transitional conditions, Journal Economics of Agriculture, Nº 3/2015, p.869-879, Belgrade, 2015.

Професионално искуство

 • 2014 - Привредна академија Нови Сад, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, шеф катедре за економију и финансије
 • 2012-2014 Висока школа модерног бизниса- Београд, наставник, доцент, руководилац катедре за економију и финансије
 • 2009-2011. Министарство одбране Р. Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање - начелник одељења за финансије
 • 2003-2008. Министарство одбране Р. Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање - самостални референт за цене
 • 1996-2003. Војнодоходовна установа „Бока" Улцињ -  директор
 • 1993-1996. Војно одмаралиште „Валданос" Улцињ - управник
 • 1989-1992. Интендантски наставни центар у Скопљу - командир наставне чете
 • 1984-1989.  Општински штаб ТО у Скопљу - помоћник команданта за позадину
 • 1978-1983. „Rotex" Рогатица - референт за испитивање и обраду тржишта

Пројекти и чланство у организацијама

 • Правилник о јавним набавкама мале вредности, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Правилник о материјалном и финансијском пословању, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Методологија за утврђивање цена наоружања и војне опреме, за потребе Министарства одбране
 • Упутство о начину прибављања и отуђења покретних ствари, Службени војни лист, за потребе Министарства одбране
 • Учешће у пројекту: Конверзија дуга предузећа из групације Одбрамбена индустрија Србије у трајни улог државе у власништву предузећа, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе

Интересовања

 • Професионална интересовања усмерена су на теоријску економију, међународни бизнис, јавне финансије, пословне финансије и рачуноводство, а дугогодишње искуство на разноликим руководећим функцијама допринело је стицању примењених знања из области општег менаџмента, економије и финансија, јавих финансија, пословних финансија и рачуноводства.
 • Поред професионалних интересовања прати сва значајнија спортска дешавања, воли добру књижевност, музику, енигматику,  дружење и путовања.

Занимљивости

 • У младости активан гимнастичар, касније планинар и аутономни ронилац.