Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek
ШколаринеШколарине

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

ПОГОДНОСТИ

ПОПУСТИ:

  • 10% попуста за плаћање одједном
  • Друго дете 50% попуста
  • Треће дете гратис

  • Бесплатна овера семестра
  • Бесплатна прва пријава испита,
  • Бесплатно издавање уверења о положеним испитима
  • Бесплатно издавање уверења о признатим испитима
  • Бесплатно издавање потврда о редовности
  • Бесплатна литература

ПОПУСТИ ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ

За НОВОУПИСАНЕ студенте (студенте
који се први пут уписују на МЕФ),
као и за наше студенте који уписују
следећи ниво студија (Мастер)
до краја јула:

*За упис на I годину
Основних академских студија (ОАС),
и I и II годину
Мастер академских студија (МАС)
школарина износи:

1.170 €


*Школарина за плаћање одједном (приликом уписа) износи:

1.000 €


+ 10 € x број диференцијалних испита
+ 100 € завршни рад на завршној години ОАС
+ 300 € мастер рад на 2. години МАС
+ 100 € диплома
+ 1.000 РСД индекс


*За упис од августа важи школарина из табеле испод

ПОПУСТИ ЗА ПРЕЛАСКЕ

За НОВОУПИСАНЕ студенате који прелазе са других факултета и из виших и струковних школа до
краја јула школарина износи:

1.170 €


*Школарина за плаћање одједном (приликом уписа) износи:

1.000 €

+ 10 € x број диференцијалних испита
+ 100 € завршни рад
+ 100 € диплома
+ 300 € мастер рад на завршној години МАС
+ 1.000 РСД индекс


*За упис студената и преласке са других факултета и из виших и струковних школа од августа школарина износи:

1.300 €

+ 10 € x број диф. испита
+ 100 € завршни рад на завршној години ОАС
+ 500 € мастер рад на завршној години МАС
+ 100 € диплома
+ 1.000 РСД индекс

ПОПУСТИ ЗА ПОСТОЈЕЋЕ СТУДЕНТЕ

ПОСТОЈЕЋИ студенти МЕФ-а
који до краја јула упишу наредну
годину и уплате уписнину од
300 € имају повлашћену школарину:

1.300 €

ПОПУСТИ ЗА ДЕЦУ ПАЛИХ БОРАЦА

За децу палих бораца школарина по години студија износи:

1.000 €


ПУНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ
Економија,
Менаџмент
ИТ
ОАС
I 1200 € 1200 €
II 1500 € 1500 €
III 1500 € 1500 €
IV / 1500 €
МАС
I 1500 /
II 1500 /
DLS - студије на даљину 1200 /
ДАС (све 3 године) 7000 € /
Дисертација 5000 € /
ИНДЕКС у дин. 1000 РСД 1000 РСД
Диференцијални испити 10 € 10 €
2. пријава испита 10 € 10 €
Завршни рад 200 € 200 €
Мастер рад 500 € 500 €
Диплома 100 € 100 €

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Основне Академске Студије

I
II
III
IV

Мастер Академске Студије

I
II
DLS - студије на даљину
Докторске Академске Студије
(школарина за 3 године)
ДИСЕРТАЦИЈА
ИНДЕКС у дин.
Диференцијални испити
ИСПИТИ: 1. пријава испита
бесплатна, друга и свака наредна
завршни рад
мастер рад
Диплома

1. ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
2. МЕНАЏМЕНТ

1200 €
1500 €
1500 €
/
1500 €
1500 €
1200 €
7000 €
5000 €
1000 РСД
10 €
10 €
200 €
500 €
100 €

3. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1200 €
1500 €
1500 €
1500 €
/
/
/
/
/
1000 РСД
10 €
10 €
200 €
500 €
100 €
*Факултет има право да за одређене категорије или појединачне студенте (који су освојили ваучере за упис, који потичу из сиромашнијих делова земље, имају посебан материјални и социјални статус, погођени су ванредним околностима и сл.) утврди школарину различиту од приказане у овој табели.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

НАПОМЕНА
Попуњавањем формулара шаљете захтев за упис на факултет.
У најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис из МЕФ студентске службе.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


КОНТАКТ:
ОБРАЗОВАЊЕ:

МЕФ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (СМЕР)

Повезане странице