Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

MEF - Fakultet za 21. vek

2017

УПИС

ШколаринеШколарине

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Официјални контакт за упис
+381 69 770 635
+381 11 264 3390
Официјални упис - upis@mef.edu.rs
Информације - studentska.sluzba@mef.edu.rs

Остварите највећи попуст и повлашћене цене школарина контактирајући официјалну службу за упис.


ПОВЛАШЋЕНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

ПОГОДНОСТИ

ПОПУСТИ:

  • 10% попуста за плаћање одједном
  • Друго дете 50% попуста
  • Треће дете гратис

  • Овера семестра – без накнаде
  • Прва пријава испита – без наканде
  • Бесплатно издавање уверења о статусу студента.

ПОПУСТИ ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ

За студенте који се први пут уписују на МЕФ, као и за наше студенте који уписују наредну годину или следећи ниво студија (Мастер), за студенте који прелазе на Факултет са других високошколских установа уколико испуне све неопходне услове за упис и упишу се до краја јула 2017. године школарина износи:

1.200 €

За студенте Информационих технологија:

1.350 €

ПОПУСТИ ЗА ДЕЦУ ПАЛИХ БОРАЦА

За децу палих бораца школарина по години студија износи:

1.000 €

ПУНЕ ЦЕНЕ ШКОЛАРИНА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ
Економија,
Менаџмент
ИТ
ОАС
I 1300 € 1500 €
II 1300 € 1500 €
III 1300 € 1500 €
IV / 1500 €
МАС
I 1300 /
II 1300 /
DLS - студије на даљину 1300 /
ДАС (све 3 године) 8000 € /
Дисертација 5000 € /
ИНДЕКС у дин. 1000 РСД 1000 РСД
Диференцијални испити 10 € 10 €
Пријава испита 10 € 10 €
Завршни рад 200 € 200 €
Мастер рад 500 € 500 €
Диплома 100 € 100 €

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Основне Академске Студије

I
II
III
IV

Мастер Академске Студије

I
II
DLS - студије на даљину
Докторске Академске Студије
(школарина за 3 године)
ДИСЕРТАЦИЈА
ИНДЕКС у дин.
Диференцијални испити
Пријава испита
Завршни рад
Мастер рад
Диплома

1. ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ
2. МЕНАЏМЕНТ

1300 €
1300 €
1300 €
/
1300 €
1300 €
1300 €
8000 €
5000 €
1000 РСД
10 €
10 €
200 €
500 €
100 €

3. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1500 €
1500 €
1500 €
1500 €
/
/
/
/
/
1000 РСД
10 €
10 €
200 €
500 €
100 €
Поништавање оцене добијене на испиту 10 €
Издавање уверења о дипломирању 20 €
Издавање уверења о положеним испитима 20 €
Издавање уверења о статусу студента ради добијања визе или Work&Travel (услов за издавање је плаћена школарина у целокупном износу) 20 €
Обнова године / пренос ЕСПБ бодова неположених испита у наредну школску годину – број ЕСПБ бодова неположеног испита се множи са вредношћу 1 ЕСПБ који износи 10 €
Полагање испита пред комисијом 30 €
Издавање дупликата индекса 50 €
Депозит за издавање докумената на реверс са роком враћања до 30 дана (уколико студент у року од 30 дана врати преузета документа депозит се враћа) 50 €
Испис са Факултета 50 €
Признање стране високошколске исправе ради наставка школовања 500 €
Издавање копије студијског програма – по испиту 10 €
Издавање копије целокупног студијског програма 35 €

*Факултет има право да за одређене категорије или појединачне студенте (који су освојили ваучере за упис, који потичу из сиромашнијих делова земље, имају посебан материјални и социјални статус, погођени су ванредним околностима и сл.) утврди школарину различиту од приказане у овој табели.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФОРМУЛАР

НАПОМЕНА
Попуњавањем формулара шаљете захтев за упис на факултет.
У најкраћем року ће Вам се јавити координатор за упис из МЕФ студентске службе.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:


КОНТАКТ:
ОБРАЗОВАЊЕ:

МЕФ:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (СМЕР)

Повезане странице