Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

СтудентЦентар за каријерно вођење

МЕФ центар за каријерно вођење

Јеврејска 24,
11000 Београд, Србија
Радно време: радним данима 9-17 h
Информације и пријава - karijernovodjenje@mef.edu.rs

O Центру

Центар за каријерно вођење је организациона јединица Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. Основан је у циљу повезивања академске и пословне заједнице. Центар има за циљ да пружи подршку студентима у развоју знања и вештина, као и да посредује у процесу запошљавања, односно да оспособи дипломце за тражење посла.
Задаци Центра

 • Остварује контакте са надлежним службама за запошљавање
 • Прикупља и објављује информације о могућностима запошљавања студената
 • Организује сусрете потенцијалних послодаваца са студентима
 • Даје препоруке послодавцима за запошљавање студената
 • Организује стручну праксу и волонтирање студената
 • Анализира упис студената и ефикасност студирања
 • Идентификује проблеме у реализацији наставе и унапређује вештине студената
 • Припрема информативне публикације, интернет презентације и друге видове упознавања потенцијалних студената са могућностима студирања на Факултету.
MEF fakultet - siguran posao

MEF fakultet - centar za karijerno vodjenje

Сарадња

У циљу ефикасног рада, Центар сарађује са Пословним клубом МЕФ-а, Студентским парламентом, Институтом факултета, центрима у оквиру Института као што су Центар за перманетно образовање, Центар за израду пројекта и Иновациони центар.

Активности Центра

 • Разговори и саветовање студената у вези са развојем каријере
 • Организовање радионица и обука (како написати биографију, мотивационо писмо, припрема за интервју,...)
 • Организовање семинара и тренинга за унапређење личних и професионалних вештина у сарадњи са Центром за перманентно образовање
 • Организовање предавања успешних стручњака из праксе
 • Представљање компанија кроз њихове профиле и презентације
 • Пружање информација студентима о понудама за посао, могућностима волонтирања, праксама, стипендијама
 • Пружање информација студентима о мастер и докторским студијама
 • Давање препорука и стручно саветовање студената
 • Успостављање базе података Центра са биографијама дипломаца, апсолвената и студената завршне године студија, како би се послодавцима значајно олакшао и убрзао долазак до најквалитетнијег кандидата за њихове потребе
 • Пружање могућност оглашавања конкурса и такмичења, студентских пројеката и истраживања, као и новости послодаваца у сарадњи са Центром за пројектовање
 • Организовање семинара, тренинга, радионица и других облика едукације за потребе послодаваца у сарадњи са Центром за перманентно образовање
 • Саветовање у области запошљавања
 • Сарадња са људским ресурсима послодаваца у области развоја каријере и унапређења запошљивости.