Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)

КурсевиКурсеви из финансија

КУРСЕВИ ИЗ ФИНАНСИЈА

Пратећи светске трендове и захтеве тржишта, Центар за перманентно образовање МЕФ факултета креирао је три различита курса из области економије и финансија.

Курсеви су конципирани тако да полазници пролазе кроз пет модула обуке, током којих стичу знања неопходна за квалитетан рад у области финансија, након чега добијају сертификат.

Цена сваког курса је 2000 динара по модулу, а свим полазницима који се одлуче да студирају или наставе студије на МЕФ факултету, школарина ће бити умањена за цену курса.

Почетак курса заказан је за другу половину месеца фебруара, сваки курс ће трајати један дан (пет часова), а о тачним терминима заинтересовани ће бити накнадно и благовремено обавештени.

За наше курсеве можете се пријавити путем елекронског обрасца, а за додатне информације МЕФ тим вам стоји на располагању путем имејла: permanenentoobrazovanje@mef.edu.rs

I САВРЕМЕНА ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ПЛАНИРАЊЕ у пракси

Модули:

 1. Увод у финансијску анализу (појам и циљ анализе, финансијски извештаји, врсте финансијске анализе)
 2. Рацио анализа
 3. Du pont систем анализе и савремени показатељи пословне успешности
 4. Финансијско планирање (појам и циљ, врсте, методи)
 5. Израда планског БС, БУ и БНТ

II ИНВЕСТИРАЊЕ У ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ у пракси

Модули:

 1. Појам и врсте финансијског тржишта
 2. Појам и врсте хартија од вредности
 3. Принос и ризик на финансијском тржишту
 4. Инвестиционе стратегије
 5. Креирање ефикасног портфолија хартија од вредности

III УПРАВЉАЊЕ ОБРТНИМ СРЕДСТВИМА У ФУНКЦИЈИ СТВАРАЊА ВРЕДНОСТИ у пракси

Модули:

 1. Појам, врсте и важност обртних средстава
 2. Методе финансирања и израчунавање оптималне количине обртних средстава
 3. Управљане готовином
 4. Управљање потраживањима
 5. Управљање залихама

Пријавни формулар