Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ)MEF - Fakultet za 21. vek

2018

УПИС

ОбавештењаНовости

Креативна радионица »ЗНАЊЕМ ЗА БУДУЋНОСТ« Општина Савски венац


02. Новембар 2015 / 13:30
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ организује, под покровитељством Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) и партнером - Туристичком Агенцијом „Balkan Fun“ , креативну радионицу  
                                                          
                                                             »ЗНАЊЕМ ЗА БУДУЋНОСТ« Шта је креативна радионица и чему она служи? 

Креативна радионица осмишљена је кроз предавачко - такмичарски концепт. Са предавачког аспекта, радионицу предводе професори факултета - доктори наука из тематских области, као и гостујући предавачи из компанија и организација које су подржали овај тип семинара и веродостојни су представници практичног дела функционисања на тржишту. Такмичарски део креативна радионице представља проблем неке компаније и начине приступа појединаца њеном решавању. Оцењиваћемо најбољи тим који успешно реши дате задатке, и постави најкреативније идеје. Креативна радионице служе за тимски рад, за изражавање креативности, учење нових ствари, испољавању такмичарског духа и за забаву.
 Креативна радионица је за сад подржана од стране: Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ), „Red Bull“, “ Бренд“, туристичке агенције „Balkan Fun“ i „ Experience“, омладинске задруге Трагач, „Victoria Group“ , Регионални центар за друштвено економски развој - БАНАТ, град Зрењанин, Регионални едукативни центар БАНАТ, градске општине Вождовац и Канцеларије за младе општина Палилула, Раковица и Савски Венац .


 
Први део креативне радионице - »ЗНАЊЕМ ЗА БУДУЋНОСТ«

Предавања су усмерена на обраду актуелних економских тема употпуњених стратешким и мотивационим стручним саветима. Оријентационе теме предавања: бизнис идеја и њено вредновање, постани бренд сутрашњице, како покренути сосптвени бизнис, развој пословног модела, креирање тржишне вредности, пут до успеха, начини брендирања производа/услуга, развој интернет маркетинга, информационе технологије итд.
 Кристина Јауковић Јоцић МА – уводно предавање са темом „Како учествовати у креативној радионици“
 Проф. др Томислав Брзаковић – предавање са темом “Како покренути сопствени бизнис”
 Доц. др Ђурђица Вукајловић – предавање са темом “Постани бренд сутрашњице”
 Представник Бaлкaн Фaн-а – предавање на тему: “Пут до успеха”
 *Напомена: Укупно трајање провог дела креативне радионице је у трајању од 90 минута до 120 минута са паузама. Горе наведени предавачи и теме предавања су подложни променама у зависности од израженог интересовања.Други део креативне радионице - »ЗНАЊЕМ ЗА БУДУЋНОСТ« 

Други део креативне радионице је и такмичарски део. Такмичење је искреирано кроз концепт Креативне радионице, која представља вишедеценијски успешан модел пословне едукације. Креативна радионица се бави анализом реалних пословних ситуација базираних на конкретним подацима и истраживањима. Сврха оваквог концепта је: интегрисање теорије и праксе, развијање културе писања и изражавања на јавном наступу, развијање способности класификације приоритета, развијање критичког начина размишљања и презентовања аргументованог става, развијање способности пажљивог слушања и учења од колега. 
**Напомена: Тимови би имали 110минута за решавање задате проблематике и 10 минута за излагање. Услед одмеравања снага на пољу анализе, презентације аргумената и дискусије противнички тимови биће оцењени од стране предавачког дела тима. 
Укупно предвиђено трајање целокупне Креативне радионице - »ЗНАЊЕМ ЗА БУДУЋНОСТ« између 3 до 4 сата. 

Припремили смо вредне награде и поклоне за све учеснике радионице али и за оне најбоље: бесплатне школарине, попусте на целокупно школовање на МЕФ-у, бесплатне аранжмане и попусте на путовања турисчке агенције Балкан Фан итд. Сви чланови тима добијају освојене награде. Такође сви учесници ће добити и СЕРТИФИКАТ за учествовање на креативној радионици. 


Такмичење у креативној радионици одржаће се 04.12. у 11часова у просторијама ГО Савски Венац 69. 

Тимови броје од три до пет чланова.

 За пријаву тима потребно је доставити: 

1. Име и презиме свих чланова тима; 
2. Име школе коју чланови тима похађају; 
3. Контакт телефон барем једног члана тима;

 Пријаве тимова слати на е-маил – sekretarijat@mef.edu.rs
 Додатне информације можете добити на 064/329 02 55


МЕФ


Повезане странице